hhhhggg              

 

 

 

 

 

                                                                            

1.kurss. Astroloģija iesācējiem. Kosmogramma.                                                                                                         

Astroloģijas pamatu apgūšana. Astroloģiskā simbolisma apgūšana.

Pabeidzot šo kursu,  Jūs varēsies  pēc kosmogrāmmas kartes noteikt cilvēka PSIHOLOĢISKO PORTRĒTU:  temperamentu,  rakstura stipras un vājas puses, spējas un talanti, vēlmes un prioritātes. Kā arī varēsiet noteikt cilvēka dzīves  un attīstības uzdevumus. 

 Ilgums - 10 mēneši.  Nodarbības notiek  vienu reizi nedēļā,  2 stundas,  dienas un vakara grupās. Pēc kursa pabeigšanas būs pārbaudes tests un tiek izsniegts sertifikāts. 

2.kurss. Horoskops.

Natālas kartes ( Horoskops) interpretācijas pamati.

Pabeidzot šo kursu,  Jūs varēsiet  pēc  horoskopa kartes noteikt cilvēka iespējas un tendences visās dzīves sfērās: personīgie sasniegumi, materiāla labklajība, ģimene, bērni, veselība, radošums, darbs un profesija, draugi, utc. 

 Ilgums - 15 mēneši.  Nodarbības notiek  vienu reizi nedēļā,  2 stundas,  dienas un vakara grupās. Pēc kursa pabeigšanas notiek pārbaudes darbi un tiek izsniegts sertifikāts.

3.kurssPrognozēšana.

 Dažādu prognozēšanas metožu  pamatu apgūšana. Solārs, Lunārs, Tranzīts, Progresija, Direkcijas.

Pabeidzot šo kursu,  Jūs varēsies pielietojot dažādus prognozēšanas metodes veik analīzi  dzīves nākotnes tendencēm.

Ilgums - 15 mēneši. Nodarbības notiek  vienu reizi nedēļā,  2 stundas? dienas un vakara grupās. Pēc kursa pabeigšanas notiek pārbaudes darbi un tiek izsniegts sertifikāts.

4.kurss. Speckursi.( Pēc izvēles)

 Citu astroloģisko virzienu interpretācijas metodes. Horāra astroloģija, Medicīnas astroloģija, Hamburgas astroloģija, Sinastrija utc.

Pabeidzot  šos kursus,  Jūs apgūsiet pamatzināšanas Horārā (jautājumu) astroloģijā, Medicīnas astroloģijā, Hamburgas astroloģijā, Attiecību astroloģijā(sinastrija) un citos virzienos.

Ilgums - 10 mēneši.

P.S. Nodarbībai var pievienoties  izmantojot SKYPE.

Nodarbības notiek  vienu reizi nedēļā,  dienas un vakara grupās. Pēc kursa pabeigšanas Diplomdarba aizstāvēšana un Profesionāla astrologa Diploma izsniegšana.

Mācību maksa.

Vienas nodarbības  maksa 1. un 2 kursā   ir  5 Eiro un nodarbības ilgums 60 minūtes.   Maksājuma cenā ir iekļauti mācību materiāli, tēja, kafija. Vienas nodarbības maksa speckursos ir 6 eiro un nodarbības ilgums 60 minūtes. 

Individuālās nodarbības maksa ( līdz 2 cilvēkiem) ir 15 Eiro/60 minūtes.  Maksājuma cenā ir iekļauti mācību materiāli, tēja, kafija.