Skolas vēsture un Avestas astroloģija.

Valijas Konteres Avestas astroloģijas skola dibināta Rīgā, 1998.gada oktobrī. Tā balstās uz Avestas ļoti senām tradīcijām. Avesta tulkojumā nozīmē pirmā vēsts, likums. Šo svēto rakstu gudrību krājums veidojās vēl pirms Vecās Derības ap 2000.gadu p.m.ē, kad astroloģijas mācība par Kosmosa likumiem vēl nebija atdalīta no relīģijas. Tā bija tikai izredzēto priesteru cienīga mācība. Avestas svētie teksti atzīti par cilvēces senāko grāmatu. Pirmo reizi Avestas teksti ar zelta tinti uz vēršādām tika pierakstīti VII-VI.g.pr.Kr. Persijā, kur Zoroastrisms tolaik bija valsts relīģija. Mācība par vienotu Kosmosa likumu, kas izskaidro Vienotās Pasaules evolūcijas principus, palīdz cilvēcei un katram atsēvišķam cilvēkam veidot savu dzīvi pēc sākotnējiem Visuma uzbūves likumiem. Mācības pamatā ir labā un ļaunā izpratne, kas nevienā citā mācībā nav tik dziļi un pamatīgi izstrādāta kā Zoroastrismā.

Skolas Mācību kursu pamatā ir izstrādāta Valija Konteres mācību metode, kas balstās uz 18 gadu pieredzes, personīgiem novērojumiem, pētijumiem un tulkojumiem.

Horāras un klasiskās  astroloģijas kursu macību metodi izstrādāja Ilonna Kontere-Neiberga.

Lekciju daļā tiek izmantota P.Globas, S.Vronska, A.Astrogora, A.Vitte, U.Lilli, V.Sakojan, M.Marč-M.Evers, V. Lilli, E.Ljuis, Frouli un citu pazīstamo astrologu literatūra.

Mācības notiek latviešu un krievu valodās.

Macību programma sastāv no 4 kursiem. Pēc katra kursa tiek izsniegts attiecīgā līmeņa astrologa sertifikāts.

Beidzot 4 kursu un aizstāvot savu zinātnisko Diplomdarbu, students saņem Profesionālā astrologa Diplomu.