Astrologu   Skolas Eglīte ir klāt!

Šogad astrologu Skolas Eglīte būs gan trešdien 11.12.2019 plsk. 17:30, gan svētdien 15.12.2019 plsk. 12:00.

Programmā  - trīs kalendāru apvienotā Numeroloģiskā prognoze, svētku galds, debates, izklaides, konkurss: atjautīgais astrologs. 

Līdzi: groziņš, vēlējumi sev, skolai, draugiem, domubiedriem, svecīte un svētku noskaņojums.  Piedalīšanās maksa - 8 Eur.   Iepriekš pieteikties. Uz tikšanos Eglītē!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приглашаю Вас на курс по Хорарной астрологии!

Помимо теоретических знаний , Вы получите практические навыки интерпретации хорарных карт.

Это поможет Вам  получать ответы на актуальные житейские вопросы,  получать подсказки в разрешении спорных ситуаций и стать профессионалом хорарной астрологии. 

Занятия  по понедельникам  или пятницам в 11:00 или в 18:00. 

Продолжительность основного  курса 10 мес. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа.  Оплата  - 6 евро \час. 

Курс ведет  опытный практикующий астролог , преподаватель астрологии  Илонна Контере - Нейберга. 

По окончанию курса выдается сертификат. 

Запись на курс по тел. 26585219, ikontere@inbox.lv

09.2019.

--------------------------------------------------------------------------------------

Aicinu Jūs apgūt Horārās astroloģijas zināšanas!

Kopā ar teorijas zināšanām Jūs saņemsiet praktiskās iemaņas horārās kartes interpretācijā. 

Šīs zināšanas palīdzēs Jums saņemt atbildes uz Jums aktuāliem sadzīves jautājumiem un kļūt par Horārās astroloģijas profesionāli.

Nodarbības notiek pirmdienās vai piektdienās 11:00 vai 18:00,  centrā, Lāčplēša 87. 

Pamatkursa ilgums  10 mēneši. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā divas stundas.  Maksa - 6 Eiro/stundā.

Kursu vada pieredzējuša praktizējoša astroloģe, astroloģijas pasniedzēja Ilonna Kontere-Neiberga.

Pēc kursa apgūšanas tiek izsniegts sertifikāts.

Pierakstīties uz kursu pa tālr. 26585219,  ikontere@inbox.lv

09.2019.

 

                       

                                                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------