•  Skolas dibinātāja Valija Kontere humanitāro zinātņu maģistrs, diplomēts astrologs, sertificēts TARO, Rūnu, Kabalas, Reiki rituālas maģijas meistars, numerologs, Džūnas un V.Vaulinas dziedniecības metožu zintniece. Piedalījusies 1. starptautiskajā  dziednieku konferencē  "dziedniecība 21.gsm." Cēsīs, Cīrulīšos, ar savu semināra tēmu "astroloģijas loma dziedniecībā". Dažādu astroloģisko tēmu publikāciju autors.

 

  •     Skolas pasniedzēja Ilonna Kontere - Neiberga - ekonomisko zinātņu maģistrs, diplomēts astrologs, horārās astroloģijas speciālists, dažādu astroloģisko virzienu pārzinēja,Taro meistars. Klasiskās astroloģijas pasniedzēja Baltijas astroloģijas skolā.

Skolā mācības pasniedz Valija Kontere un Ilonna Kontere - Neiberga. Mācības notiek latviešu un krievu valodās.

Skolā bieži tiek pieaicināti vieslektori  -  pazīstamie astroloģi no Latvijas un no ārzemēm.