Katram no mums dzīvē veidojas momenti, kad mūs pārņem šaubas, neziņa, bailes. Bieži mēs uzdodam sev jautājumu:’ vai ir vērts....? Vai vajag to darīt....? Kā man būs labāk.....? Vai  uztraukumam ir pamats.....? Vai  izdosies......? Kāds būs rezultāts? Kāda ir attieksme pret mani.....? Kas būs....? Un daudzi citi jautājumi.

 Rast atbildes uz  cilvēka sadzīves jautājumiem palīdz Horārā  astroloģija.

Lai sniegtu priekšstatu, kā tas darbojas, Ieskicēšu vadlīnijas horārās kartes interpretācijai.

Jautājumu uzdeva māte:” vai mans dēls iestāsies koledžā?”  un piefiksēja jautājuma uzdošanas laiku 2015.05.31/10:08

Astrologs izveido karti un veic novērtēšanu. 

No sākuma novērtēs  kartes radikalitāti, t.i. sapratīs vai  jautājamajam(  mātei) šīs jautājums patiešām  ir svarīgs.

Kartes radikalitāte -  tas ir kartes zīmējums, kurš apraksta uzdota  jautājuma situāciju uz doto brīdi.

 

  • Ascendents Lauvā. Lauva ir piektās mājas  dabīgs palīgvadītājs = māte jautā par bērnu.
  • Jupiters  ir planēta  labvēlis  un ir piktās  mājas Vadītājs, t.i. bērna vadītājs, kas  atrodās uz Asc  = māte domā par savu bērnu.
  • Asc māja  ir bērna devītās mājas kuspīds = bērns vēlās iestāties un mācīties. Secinājums: karte ir radikāla un var  meklēt atbildi.
  • Jupitērs  ir piektās un devītās (koledžas) māju vadītājs un ir akcidentāli spēcīgs.  Tātad, bērns un koledža ir jau apvienoti zem viena vadītāja, kas norāda, ka bērns tur mācīsies. 
  • Jautājuma  stundas planēta un kverenta ( mātes) planēta ir Mēness Skorpionā, kas, atrodās savā pagrimuma zīmē. No kā var secināt, ka māte  ir ļoti nobažījusies par dēla iestāšanos. Tā,  kā Meness apraksta šī jautājuma realizācijas  gaitu, var secināt, ka viegli neies. Satraukums būs milzīgs. Bet Meness ir vājš un  veidos kvadratūru  uz Jupiteru. Tas  nozīmē, ka bērns šo spriedzi izturēs, grūtības pārvarēs un iestāsies.
  • Bērna tālāko izglītības gaitu apraksta  pirmā māja ( tā ir izrietošā devīta bērna māja), kuras vadītājs ir Saule. Saule atrodās zīmē, kur bērna vadītājam Jupiteram ir neliela vērtība ( terms, fas), bet tomēr   Jupiters  ir izraidīts. No kā var secināt, ka mācībās neies viegli. Būs jāpieliek lielas pūles, lai varētu turēt līdzi mācību procesam.
  •  Jupiters pēc 2 grādiem savienosies ar Asc . Kartes stūri ir fiksēti- kārdināli un Meness atrodās fiksētā zīmē. Tas norāda, ka bērns iestāsies pēc 2 nedēļām.
  • Marss  ( MC vadītājs) un  Saule  veidos  sekstilu ar Jupiteru, kas arī  apliecina bērna iestāšanos koledžā un  veiksmīgu mācību gaitu tajā.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kas ir horāra astroloģija.    

Horāra astroloģija ( no latīņu hora – stunda), tas ir astroloģijas atzars, kas sniedz  konkrētas atbildes uz dažādiem konkrētiem jautājumiem: “Vai es aprecēšos?”, Vai es dabūšu šo darbu?”, “ vai mans dēls iestāsies akadēmijā?”, Kur es noliku savu gredzenu?” “Vai ir vērts...?”un tūkstošs citiem jautājumiem.

Svarīgi, lai jautājums ir svarīgs un aktuāls. Jautājumam jābūt konkrēti noformulētam.

Horārais horoskops ir jautājuma dzimšanas horoskops. Astrologs sastāda horāro horoskopu uz jautājuma uzdošanas laiku un izdarot  hroskopa analīzi, sniedz atbildi uz šo jautājumu.

 Horārā horoskopa  analīzes metodes pamatā ir tas, ka astrologs kartē atrod jautājumam atbilstošu astroloģisko māju,  balstoties uz  astroloģijā pieņemtajiem noteikumiem un veicot  vairākus analīzes paņēmienus,  izdara secinājumus par jautājuma iespējamo iznākumu.

Ar horārās astroloģijas palīdzību var  arī meklēt pazaudētos priekšmetus un lietas.

__________________________________________

Что такое хорарная астрология и что она изучает.

Хорарная астрология (от лат. hora — час), это ветвь астрологии, которая отвечает на самые различные конкретные вопросы: ” Выйду ли я замуж?”, “ Получу ли я эту работу?”  “Kуда я положила свое кольцо?”, “ стоит ли ехать ?“ Поступит ли сын в институт?”  и тысячи других вопросов.

 Главное, вопрос должен быть актуальным для спрашивающего и должен быть  четко сформулирован.

 На  момент задания вопроса  строится хорарный гороскоп, т.е. гороскоп рождения вопроса и проведя анализ данного хорара,  астролог высказывает суждения  по поводу исхода дела данного вопроса.

Общий метод  анализа  хорарного гороскопа следующий. Человек формулирует вопрос и задает его астрологу. Астролог соотносит основную тему вопроса с одним из домов гороскопа согласно принятым в астрологии правилам. Далее строится хорарный гороскоп вопроса и изучается ситуация. На основе проделанного анализа делается вывод, как следует ответить на вопрос.

При помощи хорарной астрологии можно  также искать потерянные предметы и вещи.